Byggstart
Runt månadsskiftet nov-dec kommer Veidekke att etablera sig på gården, d.v.s. bygga upp arbetsbodar och dylikt. Detta är ett stort projekt och vi hoppas att alla boende i huset har överseende under byggnadstiden. All information gällande vindsbygget kommer att presenteras via en infotavla i källaren och via e-mail för de som önskar; e-mail adress skickas till vind.mariedal@gmail.com så att vi kan registrera er för framtida information angående bygget. Endast information kommer att gå ut via e-mail, styrelsen kommer inte att svara på frågor i detta forum.
Vi kommer även att lägga ut övergripande information på vår hemsida.

Mer information gällande projektet och vem som kommer att stå som kontaktperson, för frågor under byggtiden, kommer inom kort.

Byggbolag
Veidekke www.veidekkke.se har kontrakterats av Darjac Fastigheter att bygga om vindarna till vindslägenheter.

Byggkonsult
Vi har anlitat en byggkonsult, Henrik Ekstrand från Devanto AB i Malmö, www.devanto.se som företräder föreningen under vindsbygget. Henrik kommer att vara föreningens kontaktperson mot byggbolaget.