Kallelse till extra föreningsstämma för att fastställa nya andelstal i samband med ombyggnad av vind.

Plats: Föreningens styrelserum
Tid: måndag 14 januari kl 19.00

Välkomna!

Styrelsen Brf Mariedal 1916