Vindsbygget
Alla frågor gällande vindsbygget besvaras av föreningens konsult Henrik Ekstrand som nås på telefonnummer 0701-73 99 19.

I samband med vindsbygget, när ställningar finns på plats, görs parallellt följande renovering av fastigheten;
– omläggning av tak
– fasad och trapphusbalkonger mot gatan renoveras

Ombyggnad och renovering beräknas vara klart i november 2013.

Inventering av cyklar!
Det finns en hel del ”skrot”cyklar i våra cykelställ både i källare och ute på gården. Styrelsen kommer nu i veckan att sätta en markering på varje cykel i dessa utrymmen. Observera att cyklar som har markeringen kvar vid månadsskiftet februari/mars kommer att forslas iväg.

Grinden
Vi har fortfarande problem med vår bilgrind. Måndag v. 7 ska den repareras och fram tills dess så kommer grinden vara öppen. Framöver kommer grinden vara öppen mellan klockan 7.00 – 16.00 just för att underlätta för Veidekke med deras transporter under vindsbygget.

Tvätttider
Det har monterats in timer i tvättstugorna. Det betyder att det inte går att tvätta på nätterna hädanefter. Numera går det endast att tvätta på de bokningspass som finns på våra respektive bokningstavlor.

Cykelställ
Nu när byggställningen är monterad på vår innergård hoppas vi att alla ha överseende med att cykelstället är flyttat och att cyklarna ställs i utrymmet längst bort i hörnan, bakom och runt pergolan. Alternativt kan cyklarna ställs i källaren.