Matavfall
Två kärl har nu placerats ut i miljöhuset för matrester. Vi kommer att placera ut matavfallshållare (en till varje hushåll) för avhämtning i miljöhuset. Även tillhörande påsar kommer att finnas på ett lämpligt placerat ställe där man kontinuerligt kan avhämta dessa. Vi hoppas att det ska fungera så smärtfritt som möjligt. All information gällande vad som ska finnas i dessa påsar kommer att placeras över avfallskärlen i miljöhuset med hjälp av anslag.