Gården

Just nu håller Veidekkes markarbetare på att återställa gården efter den långa byggtiden som pågått under hela året. Det är ingen förändring av gården utan endast en återställning till det som var tidigare.

Vissa förändringar kommer dock att ske och det är inget vi kunnat påverka eller förändra utan det är krav från kommunen. Det som sker är:

Uppställningsplats för stegar (Räddningstjänsten):

Det har gjorts en liten plattsättning på fyra ställen längs fasaden. Det är inte några uteplatser utan en uppställningsplats för räddningstjänstens stegar vid en ev. brand i vår fastighet.

Parkering:

Kravet för att bygga nya vindsvåningar var att lägga till 3 st p-platser, varav en handikappanpassad, på gården. Vi har fått lämna en liten del av gården för bygga till två p-platser samt plockat bort häcken vid ingången och lagt till en tredje p-plats direkt efter gånggrinden. För att avskilja gräsmattan från parkeringen kommer det att planteras en häck.

Hörnan trapp 7 A:

Inne i hörnan trapp 7 A har marken handikappanpassats vilket också var ett krav från kommunens sida.