Parkeringsplatser

Försäljningen av parkeringsplatser är framflyttad till den 13 januari och information kommer att sättas upp på anslagstavlorna i trapphusen samt på föreningens hemsida.

Kärl i miljöhus

Fler kärl har beställts till miljöhuset; utökning av ett papp/kartong samt ett plastkärl. Kärlet för lysrör kommer att plockas bort.