Fastigheten har för närvarande ingen tillgång till vattten p.g.a. en vattenläcka på Carl Hillsgatan.

Driftinfo på VA Syd: http://www.vasyd.se/sv-SE/Driftinfo/Vattenavstangningar/Vattenavstangning-pa-Carl-Hillsgatan-Mariedalsvagen-1-15-Killian-Zollsgatan-1-5-i-Malmo