Årsstämma 19 maj

Årsstämman är inbokad tisdag den 19 maj kl 19.00 på servicehuset Tuppen, Tessins väg, Malmö. Motioner ska lämnas in senast den 12 april till styrelsebrevlådan, Kilian Zollsgatan 4 A.

Akuta situationer

Vid akuta situationer (t ex vid en vattenläcka) ska boende i huset främst kontakta Cymko under dagtid (08.00-16.00). Vid övriga tider kontaktas Fastighetsjouren. Samtliga tel.nr finns uppsatta i respektive trapphus.

Säkerhetsdörrar

Offerter har tagits in och styrelsen har även börjat att se över renovering av trapphusen.