Kallelse till extrastämma den 7 april

Kallelse och dagordning har delats ut till resp. bostadsrätt i föreningen gällande extrastämma onsdag den 7 april kl 19.00, mötesrum är styrelserummet i källaren. Avser ändringar i stadgarna, som ska föregås av en extrastämma innan beslut tas på årsmötet. För ytterligare information vänligen kontakta styrelsen.

Styrelsetelefon

Styrelsetelefonen är avstängd, fortsättningsvis nås styrelsen via mail, info@mariedal1916.se

Anvisningar för tvättstugan

Enligt önskemål finns nu detaljerade anvisningar uppsatta i tvättstugan.

Feedback, klagomål och åsikter till styrelsen

Framförs skriftligt via email eller via brev till styrelsebrevlådan på Kilian Zollsgatan 4 A.