Svenska Skydd har fått förtroendet att byta ut alla lägenhetsdörrar i föreningen.

De nya dörrarna är säkerhetsdörrar som till utseendet kommer att vara tidstypiska med spegelutförande och profilerade dörrfoder. Alla dörrar (förutom dörrarna på vindsvåningarna) ska bytas och detta sker under vecka 37 och 38 (7-18 september).

I samband med dörrbytet kommer postboxar att installeras i trapphuset. Här kommer all adresserad post framöver att delas ut. Vid lägenhetsdörren kommer en tidningshållare att monteras för leverans av morgontidningar.

Till de nya dörrarna kommer även nytt lås. Till detta lås får Ni 4 st nycklar.

Viktigt! Om ni inte kan vara hemma under aviserad dag så måste Ni i förväg ha lämnat en nyckel till er gamla dörr samt kvitterat ut er nya nyckel. Detta sköts med arbetsledaren på plats. Skulle vi inte få tillträde till er lägenhet så kommer föreningen att kräva en ersättning av 1000 kr.

Vi har planerat att byta alla 62 dörrarna under 2 arbetsveckor. Vi börjar på Carl Hillsgatan 15 och arbetar oss vidare enligt följande adresser:

Kilian Zollsgatan 4 d, 4 c, 4 a, 2 d, 2 b, 2 a, Mariedalsvägen 7 a, 7 b, 7 c.

Vi kommer att avisera löpande när vi kommer till just ert trapphus. Vi arbetar uppifrån och ner i alla trapphus. Vi arbetar med flera dörrar samtidigt så Ni kan räkna med att vi behöver tillgång till lägenheten under en hel arbetsdag.

Efter dörrarna är bytta kommer målare att ta vid för att platsmåla Era dörrar i rätt kulör. Vi behåller därför gärna en nyckel till Er dörr under en period för att kunna färdigställa arbetena på ett smidigt sätt.

Inför dörrbyte ska resp. lägenhet vara undanröjd i hall (ca 1 meter) från lösa saker som mattor, möbler, skor, kläder etc.

Detta är en preliminär tidsplan. Om förändring sker kommer det att aviseras på nytt. En mer detaljerad tidsplan kommer att aviseras veckan före arbetena startar.

Med vänlig hälsning

Svenska Skydd AB, Mattias Eriander, projektledare

040-601 21 10, mattias.eriander@svenskaskydd.se