Vid borttagning av gamla plastmattor bör du som bostadsrättsinnehavare vara uppmärksam på att det kan förekomma asbest. I vissa lägenheter finns plastmattor i flera lager, och de äldre kan innehålla asbest, vilket kan frigöras när man river upp dem. En lägenhetsinnehavare har efter kontroll av gammal platmatta kunnat konstatera att så var fallet i hans lägenhet.

Likadant kan det vara  med murbruk, kakelfix och -fog vid rivning av gammalt kakel eller klinkers.

Asbesthaltiga produkter är förbjudna att sälja och sätta in i bostäder i Sverige sedan början av åttiotalet. Men material som är äldre än så kan innehålla asbest.

Så länge du inte river upp/ned sådant material finns ingen risk för att asbest ska frigöras i luften.

Ska du renovera och är osäker, hör med din hantverkare.

Du kan även läsa mer på Arbetsmiljöverkets hemsida: http://www.av.se/teman/asbest