Styrelsen har, efter önskemål från medlem, diskuterat frågan och beslutat att medlemmar i föreningen kan få ha sitt företagsnamn vid sidan av sitt eget namn på namnskylten i postboxen och trapphustavlan. Detta under förutsättning att företagsnamnet får plats.

I övrigt gäller, som meddelats tidigare, förbud mot namnlappar och liknande. Inneboende och andrahandshyresgäster får använda sig av c/o-adresser i stället. Endast medlemmar i föreningen eller någon som är sambo med medlem får sitt namn på namnskylt i postbox och tavla.

Just nu sköts namnbyten i postboxar, på tidningsställ och i trapphustavlor av en suppleant i styrelsen, men efter årsskiftet kommer vår förvaltare Cymko ansvara för att namnuppgifterna hålls uppdaterade.

Styrelsen