Det har varit en del problem med hissarna i huset, t.ex. med den automatiska dörröppningen. Styrelsen arbetar med att alla hissar givetvis ska fungera felfritt. Hissarna kommer att efterbesiktigas inom kort, och vi kommer  då att påpeka vissa återkommande fel för besiktningsmannen och entreprenören.

Vi kommer även se över dels larmfunktionen, så alla kan vara säkra på att den i alla lägen fungerar, dels informationen om vart man vänder sig vid olika typer av hissfel.

Angående den automatiska öppningen av porten mot gatan (i de trappuppgångar som har hiss) behövs ett förtydligade. Porten öppnar sig bara tillsammans med hissdörren. Är hissen inte på entrevåningen så kommer hissen så snart som möjligt åka ned dit och hissdörren öppnas. Först därigenom skickas signal till portdörren att öppnas.

/Styrelsen