Fredag den 30 oktober och följande fredag kommer en container att ställas på gården med möjlighet för boende i föreningen att rensa ut och slänga.