Idag mellan kl. 09.00 och 10.20 har vattnet varit avstängt i hela fastigheten, igen.

Nästan alla lägenheter i huset har avstängningsventiler, antingen för den egna lägenheten eller i vart fall för just det trapphuset. Tyvärr är det en lägenhet helt utan som nu renoverat badrummet och fått Cymkos hjälp att stänga av vattnet.

Jag ber om ursäkt att informationen om avstängningarna, och då framför allt den idag, varit bristfällig. Själv var jag ovetandes att vattnet var avstängt i dag när det påpekades av annan medlem.

Detta är givetvis inte ok och kommer inte upprepas.

Jag kommer på nästa styrelsemöte se till att beslut fattas om fast rutin för avstängningar, som lämnas till vår förvaltare Cymko. Avstängning i annat än akuta fall (läckage) kommer inte ske utan att rutinen följts. Rutinen kommer bl.a. innebära förvarning i god tid till alla berörda medlemmar. Närmare information om detta lämnas här på hemsidan senare.

Robert
styrelseordförande