Det har kommit till styrelsens kännedom att flera medlemmar efter att ha fått nya dörrar och tidningsställ reagerat på att lägenhetsnumren (1001, 1101, 1201, 1301) inte verkar stämma.

Sannolikt är det så att det som står på era respektive tidningsställ är riktigt. Första våningen ska börja på 10, lägenheten längst till vänster ska sedan ha 01, nästa lägenhet 02 osv. Andra våningen börjar på 11, osv. Jämför vad som framgår här på hemsidan.

Felet kan ha uppstått i samband med att kravet på nya lägenhetsnummer, för postens skull, infördes. Hur det gick till och vem som ansvarar för att det blivit fel har nuvarande styrelse inte lyckats reda ut ännu. Sannolikt så meddelade varje enskild bostadsrättsinnehavare själv Lantmäteriet eller Skatteverket sitt nya lägenhetsnummer, utan att först ha fått tillräcklig information. Oavsett går det lätt att åtgärda!

Har ni fel i era överlåtelseavtal så gör detta ingenting. Där finns nämligen även föreningens interna nummer, som bör vara riktigt, och därtill föreningens arkiverade historik. Det får alltså, trots ev. fel i postadressen, anses helt klart vilken lägenhet ni köpt. Anteckna dock gärna på kontraktet att det är fel så ni kommer ihåg att påpeka detta för ev. mäklare i framtiden om ni själva säljer lägenheten.

Har ni fel uppgift i folkbokföringen så kan ni ändra detta genom att ringa eller skicka e-post till Skatteverket.

/ Styrelsen