I enlighet med information som kommer sättas upp i alla trappuppgånger i dag så har styrelsen beslutat att hyra ut parkeringsplats nr 1 på gården. Det är handikapplatsen under körsbärsträdet. Kostnaden att hyra har bestämts till 600 kr per månad. Fakturering sker genom Cymko. Avtalet kommer kunna sägas upp per nästa månadsskifte, ifall föreningen tycker sig behöva platsen till annat. När detta ”annat” är avklarat kommer platsen erbjudas igen till den som sist hyrde den.

Endast medlemmar i föreningen får hyra platsen, dvs. erbjudandet gäller inte hyresgäster eller andrahandshyresgäster.

Alla som är intresserade av att hyra måste anmäla sitt intresse till styrelsens e-postadress, info@mariedal1916.se. Skriv intresseanmälan i rubriken/ämnesraden. Endast intresseanmälningar lämnade i tiden mellan i dag och måndagen den 14 december 2015 kommer att beaktas. Tisdagen den 15 december 2015 kl. 19.00 kommer lottning ske bland de som anmält intresse. Därefter tecknas avtal. Alla som vill är välkomna att bevittna lottningen. Lottningen sker i styrelserummet i källaren (under trappa 2 B, Kilian Zollsgatan).

Styrelsen