Som ni kanske har sett på informationsbladen i trappuppgångarna kommer en container att stå på gården den 9-10 januari, att slänga granar i.

De nya lägenhetsdörrarna är förhoppningsvis snart alla åtgärdade enligt anmärkningarna i besiktningsprotokollet.

Garantibesiktningen av vindslägenheterna är klar och flera saker ska åtgärdas. Därefter kommer efterbesiktning att ske.

Vi hoppas under våren få alla trappuppgångar, inkl. de räcken som inte redan är svarta, ommålade.

Vi kommer behöva foga om minst en skorsten, sannolikt flera, invändigt. Detta för att det inte ska tränga igenom fukt in i lägenheterna och för att optimera ventilationen och få godkänd OVK (obligatorisk ventilationskontroll). I samband därmed kommer vi sannolikt också att byta ut de gamla ventilationsfläktarna på taket, till mer energieffektiva. Detta kommer bli den stora underhållskostnaden för 2016.

Ekonomiskt ser det bra ut. Ingen avgiftshöjning planeras under nästa år. För att vi inte ska behöva ta nya lån sker dock alla större renoveringar stegvis. När källaren målas om, och när vi får nytt (bastu- och) duschutrymme återstår att se. Som medlem kan du vara med på årsstämman och besluta om vad som är viktigast och bör göras först, eller om du tycker att föreningen bör låna pengar och göra allt på en gång. Glöm inte att skriva en motion, för det fall det finns något särskilt du tycker ska prioriteras.

Slutligen hoppas vi att ni haft en God Jul och önskar er alla ett Gott Nytt År

Styrelsen