Bygglov för balkonger finns till 2016-12-01. Medlemmar har hört av sig och uttryckt intresse att bygga balkonger till lägenheter som har möjlighet, men där så inte skedde första vändan.

Bygglov finns även för trappa till gården till ytterligare lägenhet i markplan. När det bygglovet går ut är för mig oklart just nu. Detta inlägg kommer att kompletteras med den informationen senare.

Styrelsen ställer sig preliminärt positiv till att fler balkonger och ytterligare trappa byggs, eftersom det ökar värdet på huset, trivseln i föreningen och borde leda till något lägre lägenhetsomsättning per år.

Byggandet sker på medlems egen bekostnad. Detta trots att balkongen kommer att ägas av föreningen och medlemmen/lägenhetsinnehavaren endast har nyttjaderätt till den (precis som själva lägenheten). Vad en balkong kan kosta kan styrelsen inte svara på. Det får nämligen förhandlas med entreprenören Balcona. Förra gången var kostnaden runt 100 000 kr per lägenhet.

Det är styrelsens förhoppning att, för det fall tillräckligt många är intresserade, dessa bildar en grupp som kan ta kontakt med Balcona och sköta såväl förhandlingarna med entreprenören som själva genomförandet av projektet. Gruppen måste dock löpande informera styrelsen om hur det hela fortskrider. Några byggnadsställningar på gården under sommarperioden är inte aktuellt, utan bygget får i sådant fall ske till hösten.

Intresserade kan höra av sig till styrelsen per e-post så hjälper vi till att föra er samman.

Robert
styrelseordförande