I går och i dag har VVS-huset Malmö varit och felsökt element som tros vara felkopplade hos en medlem. För att kunna undersöka detta har de varit tvungna att kraftigt höja värmen i rören. Det har med anledning därav blivit väldigt varmt i vissa lägenheter. Detta åtgärdas lämpligast med att du tillfälligtvis sänker värmen genom att dra åt dina element. Snart kommer värmen i rören vara den normala igen.

Styrelsen