En balkonggrupp bestående av medlemmar har nu formats och haft ett första möte med styrelsen. Gruppens mål är att de som vill och kan (=har bygglov) bygger balkonger och trappa till gården. Balkonggruppen har fått en egen del på hemsidan, vilken kommer finnas till dess deras arbete är avslutat. Där kan du löpande följa deras arbete.