Efter lite strul med fulla kärl och uteblivna tömningar, har styrelsen sett över antalet kärl och tömningsfrekvenserna i miljöhuset. Ändringar har skett. Se vår särskilda sida för miljöhuset här på hemsidan, för mer information.

Styrelsen