välkomnar Dig

Månad: oktober 2013

Information från Veidekke

OBS!
Under morgondagen torsdag den 31/10 ska husets värmesystem justeras in. Därav skulle ni behöva sätta era radiatorer/element på högsta värmenivå.
Beklagar sent besked.

Styrelsen informerar

Gården

Just nu håller Veidekkes markarbetare på att återställa gården efter den långa byggtiden som pågått under hela året. Det är ingen förändring av gården utan endast en återställning till det som var tidigare.

Vissa förändringar kommer dock att ske och det är inget vi kunnat påverka eller förändra utan det är krav från kommunen. Det som sker är:

Uppställningsplats för stegar (Räddningstjänsten):

Det har gjorts en liten plattsättning på fyra ställen längs fasaden. Det är inte några uteplatser utan en uppställningsplats för räddningstjänstens stegar vid en ev. brand i vår fastighet.

Parkering:

Kravet för att bygga nya vindsvåningar var att lägga till 3 st p-platser, varav en handikappanpassad, på gården. Vi har fått lämna en liten del av gården för bygga till två p-platser samt plockat bort häcken vid ingången och lagt till en tredje p-plats direkt efter gånggrinden. För att avskilja gräsmattan från parkeringen kommer det att planteras en häck.

Hörnan trapp 7 A:

Inne i hörnan trapp 7 A har marken handikappanpassats vilket också var ett krav från kommunens sida.

Styrelsen informerar

Matavfall
Två kärl har nu placerats ut i miljöhuset för matrester. Vi kommer att placera ut matavfallshållare (en till varje hushåll) för avhämtning i miljöhuset. Även tillhörande påsar kommer att finnas på ett lämpligt placerat ställe där man kontinuerligt kan avhämta dessa. Vi hoppas att det ska fungera så smärtfritt som möjligt. All information gällande vad som ska finnas i dessa påsar kommer att placeras över avfallskärlen i miljöhuset med hjälp av anslag.

Styrelsen informerar

Matvfall
Nu är det snart även vår tur att börja sortera matavfall. Inom den närmaste tiden kommer det att delas ut behållare och avfallspåsar till varje hushåll. Nya kärl kommer även att placeras i miljöhuset. Aktuell information kommer inom kort.

Bygget
Nu börjar snart vårt hus och innergård återgå till det normala. Bygget börjar närma sig sitt slut vilket innebär att arbetsbodar och ställningar snart försvinner bort från vår innergård. Ungefär i mitten av oktober är det tänkt att detta ska ske. Veidekke kommer att vara kvar i fastigheten en tid till men kommer då att använda sig av bodar på gatan och även en del av våra utrymmen i källare.

Tvättkolvar
De hushåll som saknar tvättkolv, vänligen kontakta föreningen via en lapp i postlådan (trapp 4 a) eller via mail (info@mariedal1916.se) så att ni kan kvittera ut en ny tvättkolv.

© 2024 Brf Mariedal 1916

Tema av Anders NorenUpp ↑