Månad: december 2013

Styrelsen informerar

Bygget

Delar av renoveringen av trapphus är ännu ej åtgärdade och väntar på att återställas fortast möjligt. Det gäller framför allt trapphusräcken i hisstrapporna, rörschakt som ska kläs in, golv och dörrar ner mot källaren ska fixas till och även elementen ska flyttas ner från taket. Porttavlorna i respektive hisstrappa kommer att flyttas ner en aning för handikappanpassning (enligt krav).

Miljöhuset

Det är viktigt att vi hjälpas åt att hålla ordning. Framförallt gäller det kartonger, vänligen vik ner och packa ihop det så gott de går. Vi får absolut inte ställa något utanför kärlen utan allt måste ner i kärlen! Om vi inte sköter detta så blir föreningen extra debiterade vilket kommer att drabba oss alla.

Styrelsen informerar

Parkeringsplatser

Försäljningen av parkeringsplatser är framflyttad till den 13 januari och information kommer att sättas upp på anslagstavlorna i trapphusen samt på föreningens hemsida.

Kärl i miljöhus

Fler kärl har beställts till miljöhuset; utökning av ett papp/kartong samt ett plastkärl. Kärlet för lysrör kommer att plockas bort.

© 2024 Brf Mariedal 1916

Tema av Anders NorenUpp ↑