välkomnar Dig

Månad: januari 2016

Väldigt varma element

I går och i dag har VVS-huset Malmö varit och felsökt element som tros vara felkopplade hos en medlem. För att kunna undersöka detta har de varit tvungna att kraftigt höja värmen i rören. Det har med anledning därav blivit väldigt varmt i vissa lägenheter. Detta åtgärdas lämpligast med att du tillfälligtvis sänker värmen genom att dra åt dina element. Snart kommer värmen i rören vara den normala igen.

Styrelsen

Hemsidestrul

Ifall någon upptäckt att hemsidan legat nere i omgångar under helgen och veckan så kommer här en kommentar.

Vi drabbades av malware, alltså någon som hackade vår sida och la in script som vidarebefordrade information och lösenord med mera. Vi hade dock inget skyddsvärt som de kunde komma åt. Vårt domänföretag upptäckte programvaran och vi fick försöka rensa bort den stegvis. Sedan var allt igång igen, men med flera lager av säkerhet. Att hemsidan stängdes ned igen berodde dels på att det fanns malware kvar, dels på att säkerhetsprogramvaran strulade och slog knut på sig själv. Men, nu är även det ordnat.

Så nu hoppas vi att allt ska fungera, och att ni som söker information här inte ska behöva få tråkiga meddelanden att sidan inte går att nå.

Robert
styrelseordförande

Bygglov balkonger och trappa – en andra runda?

Bygglov för balkonger finns till 2016-12-01. Medlemmar har hört av sig och uttryckt intresse att bygga balkonger till lägenheter som har möjlighet, men där så inte skedde första vändan.

Bygglov finns även för trappa till gården till ytterligare lägenhet i markplan. När det bygglovet går ut är för mig oklart just nu. Detta inlägg kommer att kompletteras med den informationen senare.

Styrelsen ställer sig preliminärt positiv till att fler balkonger och ytterligare trappa byggs, eftersom det ökar värdet på huset, trivseln i föreningen och borde leda till något lägre lägenhetsomsättning per år.

Byggandet sker på medlems egen bekostnad. Detta trots att balkongen kommer att ägas av föreningen och medlemmen/lägenhetsinnehavaren endast har nyttjaderätt till den (precis som själva lägenheten). Vad en balkong kan kosta kan styrelsen inte svara på. Det får nämligen förhandlas med entreprenören Balcona. Förra gången var kostnaden runt 100 000 kr per lägenhet.

Det är styrelsens förhoppning att, för det fall tillräckligt många är intresserade, dessa bildar en grupp som kan ta kontakt med Balcona och sköta såväl förhandlingarna med entreprenören som själva genomförandet av projektet. Gruppen måste dock löpande informera styrelsen om hur det hela fortskrider. Några byggnadsställningar på gården under sommarperioden är inte aktuellt, utan bygget får i sådant fall ske till hösten.

Intresserade kan höra av sig till styrelsen per e-post så hjälper vi till att föra er samman.

Robert
styrelseordförande

© 2024 Brf Mariedal 1916

Tema av Anders NorenUpp ↑