välkomnar Dig

Månad: september 2016

Uthyrning av rum i källaren för förvaring av lösa saker

Föreningen har följande utrymmen att hyra ut till medlemmar.

  • Under trappan, Carl Hillsgatan 15, ca 3 m2, lågt i tak: 200 kr/mån
  • Rum 4, ca 9 m2: 500 kr/mån [uppdat. hyresgäst finns]
  • Hobbyrum 1, ca 14 m2, nymålat: 600 kr/mån [uppdat. hyresgäst finns]
  • Hobbyrum 2, ca 12 m2, nymålat: 600 kr/mån [uppdat. hyresgäst finns]
  • Rum 9, ca 8 m2: 400 kr/mån
  • Rum 11, ca 14 m2: 600 kr/mån [uppdat. hyresgäst finns]
  • Under trappan, Mariedalsvägen 7 B, ca 3 m2, lågt i tak: 200 kr/mån

Alla m2-angivelser är kvalificerade gissningar och måste därför tas med en stor nypa salt. Utrymmen under trapporna kommer att städas ur innan uthyrning, resterande rum får hyresgästen själv städa innan inflyttning.

Avtalen kommer att löpa med tre månaders uppsägningstid och stipulera bl.a. (1) att utrymmet endast får användas till förvaring av lösa saker, (2) att föreningen ansvarar för varken eventuella skador på sakerna eller försvinnanden eller liknande, (3) att föreningen rekommenderar att inget organiskt material som suger vatten ställs direkt på golvet, (4) att hyresgästen får lov att måla om och fästa hyllsystem eller liknande på väggarna, (5) att föreningen, efter att hyresavtal löpt ut eller hävts på grund av avtalsbrott, omedelbart får avhysa hyresgästen (beställa bortforsling av allting i förrådet) på dennes bekostnad.

Intresseanmälan görs till styrelsens e-postadress, att: Jörgen. Visning sker på begäran. Först till kvarn.

Styrelsen

 

(Uppdaterat 2017-01-25)

Nyhetsbrev den 28 september 2016

(Motsvarande det som i dag sätts upp i trappuppgångarna.)

Cymko har nu bytt namn till Sveriges BostadsrättsCentrum (SBC). Felanmälan sker på tel. 0771-722 722 eller via formulär på nätet, se hemsidan. Ni kommer under hösten erhålla information från SBC med bl.a. personliga inloggningsuppgifter till deras webbportal Vår Brf, se www.sbc.se.

Styrelsen har tagit emot flera klagomål på städningen, vilka rapporterats till SBC. De har lovat bättring. För er information städas trapphusen under sommarhalvåret (april-sept) av kostnadsskäl bara en gång varannan vecka. Under vinterhalvåret städas trapporna dock en gång varje vecka. Uppenbart slarv med städningen kan felanmälas till SBC enligt ovan.

Som tidigare nämnts kommer föreningen att börja hyra ut extra förrådsutrymmen i källaren till medlemmar. Det finns ett tiotal tomma rum i olika storlekar som kommer att hyras ut (tillsvidare löpande avtal med korta uppsägningstider) för mellan 300 kr och 1 000 kr per månad, beroende på yta och skick. Vi tar nu emot intresseanmälningar till styrelsemailen, att: Jörgen.

Sedan även extrastämman beslutat att anta de nya andelstalen kommer avgifterna för bostadsrätterna att räknas om från och med oktober, dvs. den faktura som förfaller till betalning nu i slutet av september. Missa inte detta, så ni slipper dryga påminnelseavgifter (vilka SBC fakturerar automatiskt).

Slutligen kommer alla sopkärl i miljöhuset att tvättas under kommande månad. Och tack alla för god ordning därinne på sistone!

Bästa hälsningar,

Styrelsen

Tappat bort en nyckel, eller önskar du en i reserv?

Behöver du en ny nyckel så är det bara vid beställning av sådan till källarförråden som du behöver styrelsens hjälp. I de fallen måste nämligen styrelsen beställa sådan nyckel till dig. Lägenhetsnyckel ska du kunna beställa själv, i vart fall så länge du har med dig den blåa platsnyckeln med en tryckt kod på (som du ska ha fått). Eventuellt behövs därtill legitimation.

Föreningen/styrelsen har inga kopior av lägenhetsnycklar.

Nyckel till portarna/källardörrarna/grinden får du göra kopia av själv. Detsamma gäller nyckel till din postbox eller tvättkolv.

Styrelsen

Nya avgifter

Även extrastämman beslutade enhälligt att anta förslaget till de nya andelstalen, varför de börjar gälla från och med oktober.

Det betyder att lägenhetsavgifterna justeras för bostadsrättsinnehavarna; för vissa några kronor upp, för andra några kronor ned. Hur mycket följer av informationen kopplad till kallelsen till extrastämman.

Var observant på detta när du nu, inom kort, betalar avgiften för oktober månad. Detta för att slippa eventuell påminnelseavgift!

Styrelsen

© 2024 Brf Mariedal 1916

Tema av Anders NorenUpp ↑