Brf Mariedals styrelse inbjuder till årsstämma onsdag den 29 maj kl 18.00.

Mötesplats är husets fina innergård. Vi bjuder även på kaffe, kaka, vatten/läsk.

Kallelse och dagordning har delats ut i postfacken. Årsredovisning för 2023 finns att hämta/ta del av på föreningens hemsida. Inga motioner har inkommit från medlemmarna.

Vi hoppas på just DIN medverkan!

Varmt välkommen!