välkomnar Dig

Månad: november 2015

Företagsnamn på namnskylt i postbox och tavla

Styrelsen har, efter önskemål från medlem, diskuterat frågan och beslutat att medlemmar i föreningen kan få ha sitt företagsnamn vid sidan av sitt eget namn på namnskylten i postboxen och trapphustavlan. Detta under förutsättning att företagsnamnet får plats.

I övrigt gäller, som meddelats tidigare, förbud mot namnlappar och liknande. Inneboende och andrahandshyresgäster får använda sig av c/o-adresser i stället. Endast medlemmar i föreningen eller någon som är sambo med medlem får sitt namn på namnskylt i postbox och tavla.

Just nu sköts namnbyten i postboxar, på tidningsställ och i trapphustavlor av en suppleant i styrelsen, men efter årsskiftet kommer vår förvaltare Cymko ansvara för att namnuppgifterna hålls uppdaterade.

Styrelsen

Kort om hissarna

Det har varit en del problem med hissarna i huset, t.ex. med den automatiska dörröppningen. Styrelsen arbetar med att alla hissar givetvis ska fungera felfritt. Hissarna kommer att efterbesiktigas inom kort, och vi kommer  då att påpeka vissa återkommande fel för besiktningsmannen och entreprenören.

Vi kommer även se över dels larmfunktionen, så alla kan vara säkra på att den i alla lägen fungerar, dels informationen om vart man vänder sig vid olika typer av hissfel.

Angående den automatiska öppningen av porten mot gatan (i de trappuppgångar som har hiss) behövs ett förtydligade. Porten öppnar sig bara tillsammans med hissdörren. Är hissen inte på entrevåningen så kommer hissen så snart som möjligt åka ned dit och hissdörren öppnas. Först därigenom skickas signal till portdörren att öppnas.

/Styrelsen

© 2024 Brf Mariedal 1916

Tema av Anders NorenUpp ↑