Brf Mariedal 1916

välkomnar Dig

Sida 2 av 29

Uppdatering ventilationsåtgärder

Nuläge

Pollex arbeten i trapphuset är inne på sin andra arbetsvecka och behöver tillträde även nästa vecka (v. 26).

Återstående trapphus

Start i början av v. 27 (2/7-5/7) med trappa 2 B, därefter 2 D v. 28 (9/7-12/7).  Trapphus 4 A och 4 B kommer att åtgärdas v. 33 (13/8-16/8) eller senare.

Detaljerad information finns att läsa på föreningens anslagstavla i källaren.

Nyhetsbrev ventilationsåtgärder

Nya fläktar

Monteras på de skorstenar som Simab arbetat med. En kranbil står på gården måndagen den 11 juni. Sedan ska GK trimma in utrustningen.

Nya dragningar i skorstenarna

För arbetet med infodringen i de fem återstående trapphusen används en annan metod som Pollex utför. De startar måndagen den 11 juni i trappa Mariedalsvägen 7 a. Om metoden fungerar kommer samma metod att användas i de återstående trapphusen.

Preliminärt väntas ventilationsåtgärderna vara avslutade v. 47, i slutet av november.

Ventilationsåtgärderna gäller ej vindslägenheterna.

Val av styrelse och valberedning vid föreningsstämman den 29 maj

Vid föreningsstämman den 29 maj var Barbro Anderberg och Gunilla Borgström föreslagna för omval till 2020. Övriga ledamöter och suppleanter var inte uppe för omval.

Till valberedning för kommande verksamhetsår valdes Sven-Åke Kling och Daniel Petersson.

Styrelsens sammansättning efter det konstituerande mötet

Ordförande/kassör: Barbro Anderberg

Vice ordförande/sekreterare: Christina McCollum

Ledamot: Gunilla Borgström

Ledamot: Josip Francic

Ledamot: Roland Holmgren

Suppleant: Jörgen Olsson

Suppleant: Klara Bigelius

Anbud på parkeringsplats nr 5 på gården

Parkeringen upplåts på samma sätt som en egen bostadsrätt och får

  • Användas av den boende
  • Hyras ut till brf innehavare i föreningen
  • Överlåtas till annan brf innehavaren i föreningen
  • Överlåtas tillsammans med bostadsrättslägenheten
  • Inte behållas om man inte har en bostadsrättslägenhet i föreningen

Anbud lämnas skriftligt i förslutet kuvert i föreningens brevlåda på Kilian Zollsgatan 4 A senast den 28 maj 2018.

Lägsta anbudssumma är 75000 kr. Om flera lämnar samma anbud avgör lotten. De som lämnat anbud får närvara när anbuden öppnas den 30 juni kl 19 i styrelserummet i källaren. Serviceavgiften för parkeringen är f n 100 kr per månad.

Mer information om parkeringsplatserna och villkoren för att nyttja dem återfinns på föreningens hemsida och i stadgarna. Frågor besvaras ordf Barbro Anderberg tel 0731-412171.

« Äldre inlägg Nyare inlägg »

© 2018 Brf Mariedal 1916

Tema av Anders NorenUpp ↑