Brf Mariedal 1916

välkomnar Dig

Sida 2 av 29

Nyhetsbrev ventilationsåtgärder

Injustering och besiktning

I de trapphus som fått nya fläktar (Carl Hillsgatan 15, Kilian Zollsgatan 2a, Mariedalsv 7c, Mariedals 7b och Kilian Zollsgatan 4d) kommer Simab att göra injustering och besiktning under v 38 (17-21/9). Det utförs i den ordningen. Närmare tidsangivelse kommer. Den som inte är hemma måste lämna nyckel annars sker debitering.

Trapphus 4 c

Pollex kommer att utföra ventilationsarbetet v 37 (10-14/9). De behöver komma in i lägenheterna. Den som inte är hemma måste lämna nyckel till styrelsen.

Nya fläktar

Montering av nya fläktar i trapphus Mariedalsv 7a, Kilian Zollsgatan 2b, Kilian Zollsgatan 2d, Kilian Zollsgatan 4 a och Kilian Zollsgatan 4c.

Klart

Under v 41 ska enl tidsplanen allt vara klart.

 

Nyhetsbrev 22 augusti

Projekt byte av fläktar med tillhörande motorskydd och dragning av nya insatsrör i varje lägenhet

Tack för ert tålamod under sommaren i samband med fläktprojektet. Det har varit besvärligt för alla berörda i fastigheten, med dålig ventilation i värmen när de gamla fläktarna monterades ner, men en nödvändig åtgärd för att få en ny och väl fungerande ventilation.

En ny tidplan finns uppsatt i källaren, det är få trapphus kvar att åtgärda, sen återstår montering och injustering av de nya fläktarna v. 39-40.

Cyklar på innergården

Innergården är överhopad av cyklar, gamla rostiga som nya. En märkning/rensning kommer att utföras under hösten och vi ber er redan nu att se över ev. gamla oanvända cyklar som står ute.

Uppdatering ventilationsåtgärder

Nuläge

Pollex arbeten i trapphuset är inne på sin andra arbetsvecka och behöver tillträde även nästa vecka (v. 26).

Återstående trapphus

Start i början av v. 27 (2/7-5/7) med trappa 2 B, därefter 2 D v. 28 (9/7-12/7).  Trapphus 4 A och 4 B kommer att åtgärdas v. 33 (13/8-16/8) eller senare.

Detaljerad information finns att läsa på föreningens anslagstavla i källaren.

Nyhetsbrev ventilationsåtgärder

Nya fläktar

Monteras på de skorstenar som Simab arbetat med. En kranbil står på gården måndagen den 11 juni. Sedan ska GK trimma in utrustningen.

Nya dragningar i skorstenarna

För arbetet med infodringen i de fem återstående trapphusen används en annan metod som Pollex utför. De startar måndagen den 11 juni i trappa Mariedalsvägen 7 a. Om metoden fungerar kommer samma metod att användas i de återstående trapphusen.

Preliminärt väntas ventilationsåtgärderna vara avslutade v. 47, i slutet av november.

Ventilationsåtgärderna gäller ej vindslägenheterna.

« Äldre inlägg Nyare inlägg »

© 2019 Brf Mariedal 1916

Tema av Anders NorenUpp ↑