Brf Mariedal 1916

välkomnar Dig

Sida 2 av 30

Nyhetsbrev 10 februari

RENSNING AV CYKLAR PÅ GÅRD OCH I KÄLLARE V. 7 – 8!

Röda band kommer att sättas upp på alla cyklar v. 7 och de cyklar som fortfarande har band kvar v. 8 kommer tillfälligt att ställas in i ett förråd i källaren, för att senare avyttras.

MÅLNING AV KÄLLAREN

Uppfräschning och målning av källaren kommer att påbörjas inom kort. Det kommer att ske i etapper, och där man får flytta undan cyklar, ta omväg till tvättstugan etc samt beräknas ta ca 1 månad. Mer information kommer.

EN FUNGERANDE VENTILATION I FASTIGHETEN

Skruva inte åt don i kök och badrum samt håll spaltventiler öppna för en väl fungerande ventilation. I annat fall kan det påverka ventilationen i hela trapphuset. Spaltventiler är de ventiler som sitter ovan vart fönster.

ÅRSSTÄMMA 2019

Årsstämman är bokad till den 22 maj kl 18.00. Motioner lämnas in senast den 31 mars till styrelsebrevlådan på Kilian Zollsgatan 4 A.

VALBEREDNING

Valberedning är Sven-Åke Kling och Daniel Petersson.

Nyhetsbrev 2 december

FRÅGEFORMULÄR GÄLLANDE VENTILATIONSARBETET

Ventilationsarbetet är avslutat och fastigheten ska nu ha bra ventilation. Ett frågeformulär kommer att delas ut till samtliga boende inom kort med syfte att fånga upp ev. anmärkningar och felaktigheter som behöver åtgärdas.

STÄDNING OCH GOLVBRUNNAR I KÄLLARFÖRRÅD

Det kommer att sopas mellan förråden, ingenting får stå utanför boxarna. Du som har golvbrunn inne i ditt låsta förråd ombeds att fylla på med vatten då och då, om de blir torra uppstår dålig lukt.

LJUS I JULETID

Påminnelse – lämna inte tända ljus och att kolla batterierna i era brandvarnare!

CONTAINER EFTER JUL

En container kommer att beställas efter jul- och nyårshelgerna för julgranar och annat.

Med önskan om en God Jul och ett Gott Nytt År!

Styrelsen

Nyhetsbrev 28 oktober

UPPDATERING VENTILATIONSPROJEKTET

OVK, obligatorisk ventilationskontroll, för återstående trapphus kommer att utföras i trapphus Kilian Zollsgatan 2 B, 2 D, 4 A och 4 C samt Mariedalsvägen 7 A den 26 november med start kl. 08.00. Mer information kommer gällande utlämning av nycklar om man inte är hemma.

GARANTIBESIKTNING AV VINDSLÄGENHETER UTFÖRT

5-årig garantibesiktning av alla vindslägenheter utfördes den 9 oktober.

INGEN HÖJNING AV P-AVGIFTER

Hyran av p-avgifter blir t s v oförändrad, d v s ingen höjning kommer att göras från den 1 januari.

JULKRANSAR PÅ SÄKERHETSDÖRRAR

På grund av åverkan på föreningens relativt nya säkerhetsdörrar så ber vi att inga kransar klistras eller spikas upp.

Nyhetsbrev 3 oktober

UPPDATERING VENTILATIONSÅTGÄRDER

Ventilationsprojektet är inne i slutskedet och det är nu kvar några arbeten på Kilian Zollsgatan 2 D, 4 A och C samt Mariedalsvägen 7 A.

Reviderad tidplan:

v. 40 – Fläktar monteras klart

v. 41-42 – Injustering av fläktarna, besiktning

v. 43 – Målningsarbeten

v. 44, preliminärt – Projektet överlämnas

UPPRENSNING AV KÄLLARE, MILJÖHUS OCH CYKELSTÄLL

När arbetet med ventilationsåtgärderna är klart kommer källaren att städas samt även miljöhuset. Vidare kommer cyklar att märkas och rensas upp i cykelställ och källare. Container till gården beställas runt v. 46.

HÖJNING AV MÅNADSAVGIFTER OCH P-AVGIFTER

Månadsavgifterna kommer att höjas med 2% från den 1 januari 2019 och p-avgifter med 25 kr per månad.

HYRESFÖRHANDLING

Hyreslägenheterna förhandlas separat med Hyresgästföreningen.

« Äldre inlägg Nyare inlägg »

© 2019 Brf Mariedal 1916

Tema av Anders NorenUpp ↑