Brf Mariedal 1916

välkomnar Dig

Nyhetsbrev 23 augusti

COM HEM – PÅMINNELSE ATT ANALOG TV UPPHÖR DEN 8 SEPTEMBER
Se informationsblad på anslagstavlan i källaren, analog tv upphör den 8 september.

CYKELSTÄLL
Vi har tidigare meddelat att cykelställ ska ses över p g a cykelkaos på gården. Dock ligger det till så att inför relining av avloppsrör våren 2021 kommer bodar för dusch/ toa att sättas upp mot husfasaden för att kopplas in mot befintligt avlopp. Det är därför ingen idé att köpa in nya cykelställ då dessa ska skruvas in i markplattor och sen måste flyttas undan/skruvas loss för att göra plats till bodarna. Vi väntar därför med detta till försommaren 2021 när bodarna tagits bort.

UPPRENSNING OCH MÄRKNING CYKLAR INNAN 6 SEPTEMBER!
Alla cyklar på gård och i källare kommer att märkas upp med plastband. De cyklar som inte har borttagna plastband senast den 6 september kommer att forslas bort.

GÅRDEN
För att göra gården ännu finare har vi i samråd med SBCs trädgårdsmästare beställt och fått utfört plantering av nya växter i lilla hörnan till höger om pergolan. Samt även planterat några plantor lavendel vid mittengången vid parkering/källartrapp där det var nedslitet.

Nyhetsbrev 20 juni

STYRELSE VERKSAMHETSÅRET 2020/2021
Årsstämman ägde rum på föreningens innergård den 1 juni och följande personer valdes in i styrelsen:
Barbro Anderberg – ledamot, ordförande, omval
Gunilla Borgström – ledamot, omval
Josip Francic – ledamot, mandat till 2021
Nathan Härdig – ledamot, fyllnadsval
Christina McCollum – ledamot, vice ordförande, mandat till 2021
Jörgen Olsson – suppleant, mandat till 2021
Jim Gunnarsson– suppleant, fyllnadsval
Valberedning:
Sven-Åke Kling – sammankallande
Daniel Nordström

Gården i sommar – trivsel och säkerhet
Liten påminnelse, glöm inte att stänga öppna källardörrar mot gården på kvällen och plocka i ordning efter grillning och lek.

Med önskan om en skön sommar!

/Styrelsen

Nyhetsbrev 27 maj

ÅRSSTÄMMA 1 JUNI
Påminnelse om årsstämma måndag den 1 juni kl 18.00 på gården. En förenklad stämma detta år p g a coronaläget. Kläder efter väder och varmt välkomna!

ÅRSREDOVISNING 2019
Årsredovisning för 2019 finns nu uppladdad på föreningens hemsida. www.mariedal1916.se/Energideklaration och årsredovisningar
Årsredovisningen kommer även att delas ut i postfacken i slutet av denna veckan.

OMBYGGD PERGOLA/BÄNKAR/SANDLÅDA
Vi vill passa på att tacka Josip och Jörgen, medlemmar i föreningen, som på sin fritid och utan ersättning har byggt om pergola, bytt träbänkar och sandlåda med nytt virke samt rensat upp/tagit bort buskar. Den lilla gången i mitten av pergolan kommer att stenläggas samt även en liten hörna in mot planket.

SOPRUMMET/MILJÖHUSET
Vi har beställt extra tömning, även om det tyvärr fungerar dåligt nu i coronatider, och vädjar att alla hjälps åt att hålla ordning, vika ihop kartong etc. Det är allas ansvar och det är ingen som plockar upp efter dig.

Kallelse till föreningsstämma 2020

Kallelse till föreningens årsstämma den 1 juni kl 18.00 har delats ut i postfacken. För en digital version vänligen kontakta styrelsen på info@mariedal1916.se.

« Äldre inlägg

© 2020 Brf Mariedal 1916

Tema av Anders NorenUpp ↑