Brf Mariedal 1916

välkomnar Dig

Nyhetsbrev 28 oktober

UPPDATERING VENTILATIONSPROJEKTET

OVK, obligatorisk ventilationskontroll, för återstående trapphus kommer att utföras i trapphus Kilian Zollsgatan 2 B, 2 D, 4 A och 4 C samt Mariedalsvägen 7 A den 26 november med start kl. 08.00. Mer information kommer gällande utlämning av nycklar om man inte är hemma.

GARANTIBESIKTNING AV VINDSLÄGENHETER UTFÖRT

5-årig garantibesiktning av alla vindslägenheter utfördes den 9 oktober.

INGEN HÖJNING AV P-AVGIFTER

Hyran av p-avgifter blir t s v oförändrad, d v s ingen höjning kommer att göras från den 1 januari.

JULKRANSAR PÅ SÄKERHETSDÖRRAR

På grund av åverkan på föreningens relativt nya säkerhetsdörrar så ber vi att inga kransar klistras eller spikas upp.

Nyhetsbrev 3 oktober

UPPDATERING VENTILATIONSÅTGÄRDER

Ventilationsprojektet är inne i slutskedet och det är nu kvar några arbeten på Kilian Zollsgatan 2 D, 4 A och C samt Mariedalsvägen 7 A.

Reviderad tidplan:

v. 40 – Fläktar monteras klart

v. 41-42 – Injustering av fläktarna, besiktning

v. 43 – Målningsarbeten

v. 44, preliminärt – Projektet överlämnas

UPPRENSNING AV KÄLLARE, MILJÖHUS OCH CYKELSTÄLL

När arbetet med ventilationsåtgärderna är klart kommer källaren att städas samt även miljöhuset. Vidare kommer cyklar att märkas och rensas upp i cykelställ och källare. Container till gården beställas runt v. 46.

HÖJNING AV MÅNADSAVGIFTER OCH P-AVGIFTER

Månadsavgifterna kommer att höjas med 2% från den 1 januari 2019 och p-avgifter med 25 kr per månad.

HYRESFÖRHANDLING

Hyreslägenheterna förhandlas separat med Hyresgästföreningen.

Nyhetsbrev ventilationsåtgärder

Injustering och besiktning

I de trapphus som fått nya fläktar (Carl Hillsgatan 15, Kilian Zollsgatan 2a, Mariedalsv 7c, Mariedals 7b och Kilian Zollsgatan 4d) kommer Simab att göra injustering och besiktning under v 38 (17-21/9). Det utförs i den ordningen. Närmare tidsangivelse kommer. Den som inte är hemma måste lämna nyckel annars sker debitering.

Trapphus 4 c

Pollex kommer att utföra ventilationsarbetet v 37 (10-14/9). De behöver komma in i lägenheterna. Den som inte är hemma måste lämna nyckel till styrelsen.

Nya fläktar

Montering av nya fläktar i trapphus Mariedalsv 7a, Kilian Zollsgatan 2b, Kilian Zollsgatan 2d, Kilian Zollsgatan 4 a och Kilian Zollsgatan 4c.

Klart

Under v 41 ska enl tidsplanen allt vara klart.

 

Nyhetsbrev 22 augusti

Projekt byte av fläktar med tillhörande motorskydd och dragning av nya insatsrör i varje lägenhet

Tack för ert tålamod under sommaren i samband med fläktprojektet. Det har varit besvärligt för alla berörda i fastigheten, med dålig ventilation i värmen när de gamla fläktarna monterades ner, men en nödvändig åtgärd för att få en ny och väl fungerande ventilation.

En ny tidplan finns uppsatt i källaren, det är få trapphus kvar att åtgärda, sen återstår montering och injustering av de nya fläktarna v. 39-40.

Cyklar på innergården

Innergården är överhopad av cyklar, gamla rostiga som nya. En märkning/rensning kommer att utföras under hösten och vi ber er redan nu att se över ev. gamla oanvända cyklar som står ute.

« Äldre inlägg

© 2018 Brf Mariedal 1916

Tema av Anders NorenUpp ↑